Podporte vydanie knihy o Alžbete Gwerkovej-Göllnerovej

17.05.2022

Podporte vydanie knihy Anny Gruskovej o odvážnej žene, literárnej vedkyni, historičke a prekladateľke, ktorej posledné roky boli neodmysliteľne spojené s Banskou Štiavnicou, kde žila so svojím manželom, maliarom Edmundom Gwerkom.

Alžbeta Gwerková-Göllnerová (1905 - 1944) bola rodáčka z Čierneho Balogu. Pôsobila ako literárna vedkyňa, historička a prekladateľka. Spoločne s Jarmilou Zikmundovou boli autorkami a editorkami vyše šesťstostranovej knihy pre výchovu demokratickej ženy Žena novej doby (1938 a 1939).

Po štúdiách v Prahe, študijných pobytoch v Kluži a na parížskej Sorbonne bola priekopníčkou tunajšej modernej hungaristiky, venovala sa výskumu slovenskej literatúry a aktívne pôsobila aj v ženských organizáciách. Svoje vedomosti odovzdávala ďalej aj na gymnáziu v Banskej Štiavnici, tamojší študenti a študentky na ňu spomínajú ako na obetavú a inšpiratívnu učiteľku.

Po vypuknutí Slovenského národného povstania na jeseň roku 1944 sa spolu s Edmundom Gwerkom angažovali v antifašistickom odboji. Alžbetu 9. novembra 1944 zatklo gestapo. Neskôr bola zavraždená a pochovaná v masovom hrobe v Kremničke pri Banskej Bystrici.

Anna Grusková vo svojej umeleckej reportáži hľadá stopy Dr. Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej v archívoch, múzeách, knižniciach, súkromných zbierkach, rozpráva sa s pamätníkmi a vedkyňami. Priamo v starobylej Banskej Štiavnici vytvára živý portrét modernej prvorepublikovej ženy, priekopníčky demokracie na Slovensku.

Knihu Tichý pobyt na ulici Gwerkovej-Gollnerovej by sme s vašou pomocou radi vydali ešte na začiatku leta. Ak nás chcete podporiť, všetko podstatné nájdete tu: www.startlab.sk/alzbeta 


Ďakujeme!