Ľudskoprávne čítanky sme testovali priamo na školách

20.12.2022

Počas celého uplynulého roka vydavateľstvo Literárna bašta so širším tímom a partnermi Centrom komunitného organizovania a Amnesty International Slovensko pripravovali balíček kreatívnych nástrojov, ktoré budú dlhodobo slúžiť študentom a študentkám, ale aj ich pedagógom a pedagogičkám v edukačnom procese. Práve tých v ostatnej fáze zapojili do tvorivého procesu, aby spoločne otestovali kvalitu a funkcie Ľudskoprávnych čítaniek, ktoré sú jedným z hlavných výstupov projektu. 

Testovanie hodnotí jeho koordinátorka Zuzana Szabóová z partnerskej organizácie Centrum komunitného organizovania: "Ukazuje sa, že väčšina zúčastnených študentov a študentiek nie je zvyknutá na čítanie dlhších textov, ale vhodné úryvky v nich dokážu vyvolať záujem," a ďalej vysvetľuje ako samotné testovanie prebieha: "Počas testovacích hodín vždy vyberieme dva alebo viac úryvkov, ktoré sú zamerané na jednu tému. V období, keď sa v slovenskej spoločnosti živo diskutovalo o témach LGBTI+ komunity, zvolili sme tiež takto zamerané texty a na ich báze sme ďalej budovali diskusiu."

Pred čítaním dávajú lektori a lektorky triedam krátky úvod, v ktorom vysvetlia príbuznú terminológiu a po prečítaní s triedami analyzujú, čo pre nich bolo v textoch nezrozumiteľné a tiež, čo im texty priniesli, prípadne ako o daných témach individuálne uvažujú. Súčasťou čítanky je aj súbor úloh, ktoré sprevádzajú každú ukážku. Ako doplňa Zuzana Szabóová, "študentstvo v triedach najviac oslovili úryvky zamerané na témy klimatickej krízy, ženských práv a práv LGBTI+ ľudí. Vo všeobecnosti však platí, že najaktívnejšie reagujú na tematické presahy, ktoré sa ich osobne dotýkajú alebo s nimi majú skúsenosti zo školy či z domu."

Ľudskoprávne čítanky sú vhodnou pomôckou pre pedagógov a pedagogičky. Osviežujúco pomôžu pri napĺňaní osnov na hodinách slovenského jazyka a literatúry, občianskej alebo etickej výchovy, ale aj biológie. Čítanie literárnych úryvkov, ich analýza a sprievodné otázky môžu byť prvotným impulzom pre riešenie náročnejších a tiež tabuizovaných tém v školských kolektívoch.

Definitívna podoba čítaniek uzrie svetlo sveta v prvých mesiacoch roku 2023.

Aktuálne informácie o projekte nájdete v článkoch na stránke projektu, ale aj na našich profiloch na facebooku a na instagrame.


Projekt 'Silné čítanie' je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou."