Od októbra 2021 v Literárnej bašte okrem vydávanie kníh realizujeme aj projekt s názvom Silné čítanie

Na projekte spolupracujeme s našimi partnermi Centrom komunitného organizovania a Amnesty International Slovensko  a pripravíme v rámci neho dve unikátne publikácie, ktoré budú slúžiť ako vzdelávacia pomôcka pre základné, stredné a vysoké školy.

Pôjde o výber textov o ľudských právach v podobe čítaniek, ktoré sa zamerajú na najpálčivejšie ľudskoprávne problémy. Okrem toho projekt prvýkrát na Slovensku prinesie živé knižnice v podobe podcastu, ale aj sériu e-learningových kurzov a verejné diskusie.

Aktuálne informácie o projekte nájdete v článkoch na tejto podstránke, ale aj na našich profiloch na facebooku a na instagrame.Projekt 'Silné čítanie' je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou"