.


Kontakt


Slavo Sochor
manažment festivalu
slavo@literarnabasta.sk

Paulína Šedíková Čuhová
dramaturgia
paulina@literarnabasta.sk

Daniela Krnáčová
produkcia
daniela@literarnabasta.sk

Festival organizuje Literárna bašta v spolupráci s OZ DoSlov.