blog

Srdečne vás pozývame na predvianočné stretnutie s najnovšími knihami Literárnej bašty a ľuďmi, bez ktorých by nevznikli. Už 13. decembra o 18:30 v klube Hogo Fogo v Banskej Bystrici.

Na začiatku novembra sa na pulty kníhkupectiev dostane slovenský preklad provokatívneho debutu Jewish Cock. Jeho autorka Katharina Volckmer ho príde osobne uviesť do Liptovského Mikuláša a do Bratislavy.

Prečítajte si ukážku z knihy Anny Gruskovej, ktorá vo svojej umeleckej reportáži hľadá stopy Dr. Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej v archívoch, múzeách, knižniciach, súkromných zbierkach, rozpráva sa s pamätníkmi a vedkyňami.